Historia

Zestawienie ważniejszych prac konserwatorskich w układzie chronologicznym, wykonanych przez firmę konserwatora zabytków mgr Stanisława Zborowskiego

 

1982 - 1986 - PP. PKZ Poznań - kierownik zespołu, kierownik pracowni
1. Potsdam, Pałac Neue Camern - wystrój wnętrz - koniec XVIIIw.
 • stropy - sztukaterie złocone
 • ściany - sztikaterie złocone, polichromowane, stiukowe polerowana
Praktyka prywatna - umowa o dzieło
2. Bralin
 •  ołtarz boczny XVI w.- drewno polichromowane i złocone
3. Sieraków
 •  ołtarz główny XVII/XVIII w. - drewno, złocenia
1986r. Praktyka prywatna - właściciel firmy "Konserwacja Dzieł Sztuki" ul. Głogowska 40/11, 60-736 Poznań
4. Gołuchów, Pałac Izabeli Czartoryskiej - wystrój wnętrz XIX w.
 • boazerie i drzwi polichromowane, stropy polichromowane
 • drzwi mazzerowane, stropy i boazerie - drewno surowe
 5. Osieczna k/Leszna - ołtarz główny - drewniany
 • rzeźba "Bóg Ojciec" (po pożarze)
 • rzeźby boczne - białe grunty
 6. Lubiń k/Krzywinia - Klasztor O.O Benedyktynów
 • obrazy drogi krzyżowej - XIX w
 • kaplica boczna - drzewo życia - rekonstrukcja polichromii XVIIIw
 • szafy i boazeria w zakrystii kościoła klasztornego XVIIIw - wykonane w technice intarsji

1991 - 1995

Muzeum Narodowe Poznań - Praca zawodowa na umowę o pracę - stanowisko: Główny Konserwator

Praktyka  prywatna - umowa o dzieło

 7. Zielona Góra - ołtarz Tryptyk XV w. - Radoszyn
 8. Połajewo - ołtarz boczny Tryptyk XVI w
 • rekonstrukcja tryptyku - drewno dębowe
 • kwatery oryginalne - obrazy na desce
 9. Muzeum Narodowe - Wystawa
 •  zespół rzeźb barokowych - przygotowanie ekspozycyjne

1996 - 1999

Praktyka prywatna - właściciel firmy AKANT KONSERWACJA ZABYTKÓW s.c, ul. Głogowska 40/11, Poznań

 10. Poznań, Muzeum Narodowe, Muzeum Etnograficzne
 • zespół rzeźb gotyckich 24 szt
 • zespół rzeźb i słupów przydrożnych PR.O. 03.07.1998
 11. Przemków - zespół ołtarzy XVIII w.
 • polichromie ścienne
 • sztukaterie złocone
 12. Muzeum Etnograficzne
 • zespół rzeźb drewnianych i słupów przydrożnych PR.O 02.03.1999r.
 13. Poznań, Katedra -ołtarz główny Poliptyk XVw skrzydła boczne
 • kwatery z obrazami na desce - tempera, złocenia PR.O. 29.03.1999r.
 14. Wschowa, klasztor OO. Franciszkanów - ołtarz główny XVIII w.
 • drewno monochromowane w technice chipolin, złocenia
 • obraz na płótnie
 15. Poznań, klasztor OO. Dominikanów - 2 obrazy warsztatu T. Dolabelli (I poł. XVIIIw):
 • ,,św. Dominik z towarzyszami karmieni przez anioły"
 • ,,św. Małgorzata Węgierska wskrzeszającą dziewczynę utopioną w studni"
 16. Gniezno, Katedra, Stary Kapitularz - 2 obrazy warsztatu T. Dolabelli (I poł. XVIIIw):
 • ,,Błogosławieni Radzym i Bogumił oraz Pięciu Braci Męczenników"
 • ,,Męczeństwo św. Stanisława"

PR.O. 24.11.1999r.

 17. Poznań, Fara
 •  obraz ,,św. Stanisław Kostka" - olej na płótnie I poł. XVIIIw. PR.O.30.11.1999r.
 18. Poznań, Fara
 • ołtarz stiukowy św. St. Kostki - I poł. XVIIIw - stiuk polerowany - sztukaterie złocone
 • rzeźby - stiuk monochromatyczny
 19. Poznań, kościół pw. Bożego Ciała
 • obraz z ołtarza głównego ,,Ostatnia Wieczerza" - olej na płótnie XVIIIw. PR.O. 17.12.1999r.
 20. Gniezno, Katedra - kaplica Bogoria
 • ołtarz murowany - XVIIIw - polichromowany ze złoceniami - rewaloryzacja stiuko - lustra, ścian i pilastrów
 21. Poznań, Katedra, Złota Kaplica
 • ,,Mieszko I Kruszy Bałwany" - obraz olejny - XIXw.
 • ,,Bolesław Chrobry z Cesarzem Ottonem III u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie" - obraz olejny - XIXw.
 2000 - 2005 
 22. Muzeum Narodowe - Muzeum Etnograficzne
 •  słup przydrożny "Pasja". PR.O. 14.02.2000r.
 23.Poznań, Katedra
 • obraz na desce z ramą złocony ,,Św. Marcin wjeżdżający do Amiens" - tempera, K.Boguszewski 1628r.
 24. Poznań, Ratusz
 •  Malowidła ścienne, Galeria królów - XXw.
 25. Poznań, Katedra - Zakrystia biskupia
 • obraz na płótnie ,, Opłakiwanie" - I poł. XVIIIw.
26. Kokanin /k Kalisza - cmentarz
 • stacje drogi krzyżowej, sztukaterie ceramiczne w niszach kamiennych. PR.O. 23.11.2002r
27. Wieleń, kościół filialny
 • ołtarz boczny pw. św. Urszuli- XVIIIw. - drewno polichromowane ze złoceniami,obraz olejny na płótnie
 • ołtarz boczny pw. św. Rodziny - drewno polichromowane ze złoceniami, obraz olejny na płótnie, PR.O.05.10.2000r.
 • ambona - drewno polichromowane ze złoceniami
 • prospekt organowy - drewno malowane w technice mazzerowań ze złoceniami
 • balustrada chóralna - drewno polichromowane ze złoceniami
 • ołtarz boczny - XVIw. - drewno polichromowane ze złoceniami, obraz na desce - tempera
 28. Popowo Stare, Pałac
 • wystrój sztukatorski sali balowej - XVIIIw. (90% rekonstrukcje na podstawie zdjęć z resztkami oryginalnych sztukaterii), technika wykonania - sztukaterie z narzutu.
 29. Święciechowa, kościół parafialny
 • ołtarz boczny pw. św. Rocha - drewniany, polichromowany, ze złoceniami - XVIIIw.
 • ołtarz boczny pw. M. B. Różańcowej - drewniany, polichromowany, ze złoceniami - XVIIIw.
 30. Poznań, Muzeum Narodowe
 • obraz na płótnie ,, Bitwa Hunów" W. Kaulbacha XVIIIw. PR.O. 13.05.2004r
 31. Poznań, Fara
 • obraz z ołtarza bocznego ,,św Ignacy na zamku Loyola" - I poł. XVIIIw. PR.O. 02.12.2004r
 2005-2007
 32. Lusowo, Kościół parafialny (kaplica boczna)
 • ołtarz boczny - murowany - polichromowany ze złoceniami, PR.O. 17.09.2005r.rzeźby polerowane - obraz olejny - polichromie ścienne na sklepieniu kaplicy - XVIIIw.
 33. Poznań, Fara - Nawa boczna - I poł. XVIIIw.
 • Wschodnie przęsło prezbiterialne - sklepienie z wystrojem sztukatorskim, polichromowane z kwaterami malarstwa ściennego - ściana - stiuki polerowane - sztukaterie złocone
 • relikwiarz polichromowany i złocony - drzwi drewniane, fornirowane - posadzka kamienna
 34. Poznań, Fara
 • ołtarz główny - I poł. XVIIIw. - stiuk polerowany - sztukaterie złocone - rzeźby - stiuk polerowany, monochromia
 35. Poznań, Fara - Zakrystia
 • złocenia drewnianej snycerki - obrazy olejne - tabernakulum - miedź srebrzona i złocona ogniowo - konserwacja obrazów na płótnie, na blasze, na drewnie
 36. Poznań, Fara - Nawa boczna - zachodnia
 • sklepienia z wystrojem sztukatorskim, polichromowane - I poł. XVIIIw.
 • ołtarze boczne, stiukowe, polerowane - sztukaterie złocone
 • ściany - stiuki polerowane
 • rzeźby stiukowe polerowane
 • obrazy na płótnie i drewnie z ołtarzy bocznych
2008

 

37. Trzebosz k/Leszna - Pałac
 • strop drewniany polichromowany XVIIIw.
38. Pniewy - ołtarz główny
 • obraz "Męczeństwo św. Wawrzyńca" - I poł. XVIIIw. - obraz "Wniebowzięcie NMP" XXw.
 • feretrony złocone z obrazami ilejnymi na blasze, XIXw. 2009-2011
39. Krzywiń, kościół parafialny
 • obrazy drogi krzyżowej XIX w.
40. Lubiń k/Krzywinia Klasztor O.O Benedyktynów
 • rzeźby drewniane (technika chipolin) XVIIIw
41. Krzywiń - kościół parafialny
 • obraz z I poł. XVIIIw. PR.O. 05.10.2009. "Męczeństwo św. Szczepana"
42. Rydzyna - kościół parafialny
 • obraz z ołtarza głównego "Chrystus ukrzyżowany" XVIIIw. PR.O. 13.09.2010r.
 • 4 obrazy z ołtarzy bocznych: " św. Piotr", "św. Paweł", "Matka Boska Łaskawa", " św. Kalasanty" z XVIIIw.
43. Krzywiń - kościół parafialny - ołtarz główny, złocony XVw.- 3 etapy prac
 • PR.O.04.12.2009r. - Retabulum 1630r.
 • PR.O.08.12.2010r. - Tabernakulum - poł. XVIIIw.
 • PR.O.05.12.2011r. - Mensa
44. Popowo Stare - Pałac, sala balowa
 • rekonstrukcja kolorystyki sali - XVIIIw. PR.O.20.12.2011r.