Struktura firmy

Dwadzieścia sześć lat bogatych w doświadczenia przyniosły pozytywne efekty, a struktura organizacyjna, którą tworzono od samego początku sprawdziła się, dając potencjalnie coraz większe możliwości.

Zespół współpracujących specjalistów różnił się do każdego przedsięwzięcia i był ściśle tworzony wg potrzeb wynikających z rodzaju i charakteru zabytku.


Firma AKANT współpracuje w ciągłym kontakcie z całym zespołem specjalistów (pozłotników, sztukatorów, renowatorów, muraży wraz technologiem drewna i mistrzem artystą stolarzem, architektem, inżynierem technologii instalacyjnych, historykiem sztuki).
Wszyscy współpracownicy przeszli tzw. szkołę umiejętności warsztatowych oraz wrażliwości w obchodzeniu się
z obiektami zabytkowymi. Partnerzy, o których mowa uczestniczą w przedsięwzięciach konserwatorskich tworząc zespół do realiowania prac autorskich kreowanych i prowadzonych przez właściciela firmy AKANT.

W realizowanych pracach firma AKANT stara się być wierna własnej, kardynalnej zasadzie: "konserwacja zabytków to zespół czynności określonych programem, który przywraca pierwotną formę i odddziaływanie estetyczne zabytków, z uwzględnieniem naturalnych zmian, powstałych w okresie swego historycznego trwania. Zmian, które powstały na skutek procesów starzeniowych zastosowanych materiałów".

Zabytek po pracach konserwatorskich powinien wyglądać tak, jakby się z nim nigdy, nic nie stało, który ma na sobie tylko ślady podkreślające jego wiekowość.Aby jednak takie wartości zachować na obiekcie konserwowanym, to nie wystarczą tylko rzemieślnicze umiejętności wykonawców. Nie jest problemem wykonać NOWY "zabytek".