Profilaktyka

Wszyscy zapewne zdajemy sobie sprawę z tego, iż stan zachowania obiektów zabytkowych oraz ich tempo degradacji uzależnione jest od wielu czynników.
Wydaje się, że nie mamy wpływu na warunki obiektywnie istniejące, takie jak zmiany temperatur, czy wilgotności, jednak jak się okazuje często brak działań o charakterze porządkowo interwencyjnym był przyczyną pojawienia się niekorzystnych zmian destrukcyjnych na powierzchni zabytków.
Często bywa tak, iż obiekty stare czekają na możliwości finansowe właściciela lub użytkownika aby poddać je zabiegom konserwatorskim.
Po konserwacji obiekty wracają na swoje stare miejsca, przywlekając stosunkowo szybko nową szatę szarzejącego kurzu i brudu przez co świeży poler znika.
W tym czasie pojawić się mogą pierwsze symptomy procesów starzenia. Dlatego istotne jest aby obiektom po konserwacji zapewnić właściwe warunki wilgotnośćowo-temperaturowe oraz higienę.
Wówczas zabytki będą cieszyły oko i oddziaływały swoją estetyką przez długie lata.
Prawdą jest również to, iż oglądając obiekty z odległości kilku lub kilkunastu metrów, nie potrafimy dostrzec zachodzących zmian.
Wychodząc na przeciw problemom oraz w trosce o dobro obiektów zabytkowych, a zwłaszcza tych po konserwacji, wykonujemy usługi profilaktyczne, doradcze jak i dydaktyczne w formie szkoleń warsztatowych.
Pracy profilaktyczne wykonujemy zarówno przy obiektach:

 • ruchomych
  • obrazy
  • rzeźby
  • ołtarze
  • malarstwo ścienne
 • nieruchomych
  • budynki architektoniczne
  • przeglądy więźby dachowej
  • przeglądy stanu zawilgocenia

W ramach prowadzonych prac przez naszą firmę, w standardzie jest:

 • oczyszczanie powierzchniowe z kurzu
 • oczyszczanie powierzchniowe z zabrudzeń (dotyczy obiektów po konserwacji)


Po rozpoznaniu stanu zachowania obiektów i udokumentowaniu fotograficznym, proponujemy odpowiednio np:

 • lokalne werniksowanie
 • podklejania pęknięć
 • rewaloryzacje polerów na stiukach


Prace kończą się:

 • wystawieniem dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac
 • wydaniem opinii konserwatorskiej o stanie zachowania obiektu
 • wydaniem zaleceń konserwatorskich dla użytkownika.


UWAGA!

Dla byłych naszych zleceniodawców, usługę wykonujemy z rabatem.